Bästa trädgårdsboken

Frågan är om Växtkomposition - idéer från Enköpings parker faktiskt är den bästa  trädgårdsbok som har gjorts? Förutom vetskap om tänket bakom de unika perennplanteringarna i Enköping är detta också en kunskapskälla för dig som söker fördjupad kunskap om hur du smartast kombinerar olika sorts perenner. Växternas form och textur beskrivs ingående. Första gången som jag kom i kontakt med boken var i samband med att vi skulle anlägga ett skogsparti/Woodland år 2012. Nu har jag läst boken från pärm till pärm två gånger och hämtar ständigt ny inspiration till min egen trädgård. Boken som är slut hos förlaget går inte att köpa längre. Det är ett mysterium att den inte kommer i nytryck. Själv brukar jag låna Växtkomposition på biblioteket, fast det går också att läsa digitalt på författarnas, Ann-Christin & Dan Rosenholms, egen webbplats. Men det blir aldrig riktigt samma upplevelse som att sitta djupt försjunken och bläddra i en riktig bok. För tillfället plöjer jag författarnas första trädgårdsbibel Trädgårdsdesign - för en vackrare hemträdgård. Tyvärr är även den boken sen länge slutsåld!

image.jpg